top of page

Wat is een mezzaninelening

Een mezzaninelening is een vorm van ‘achtergestelde’ lening. Een achterstelling betekent dat we een overeenkomst maken met jouw bankier. Daarin spreken we af dat in geval van betalingsproblemen of faillissement, wij pas ná de bank kunnen terugbetaald worden.

Bijgevolg aanziet de bank de mezzaninelening gelijkwaardig aan een inbreng van de aandeelhouder.

De lening zelf is meestal als een bullet-krediet gestructureerd. Dit betekent dat gedurende de looptijd van de lening er geen aflossingen dienen te gebeuren. Dit laat toe de cash flow optimaal te herinvesteren in de business. Aan onze mezzaninefinanciering zijn bovendien weinig of geen waarborgen verbonden.

 

Wel dienen er interesten betaald te worden en omwille van het hogere risico (achterstelling & geen waarborgen) zullen deze hoger liggen dan bij een traditionele bankfinanciering.

Wat is zo interessant aan 
een mezzaninelening?

zaadje.png

Voor de financiering van je plannen kan je bij de bank terecht. Maar soms is dit niet voldoende. Dan vraagt het kredietcomité van de bank bijvoorbeeld om meer eigen vermogen te voorzien.

Wanneer je dan als ondernemer niet over het nodige kapitaal beschikt, sta je voor een belangrijke keuze: ga je op zoek naar een externe investeerder? Vreemd kapitaal betekent verwatering van jouw aandeelhouderschap en verlies van controle.

 

Een mezzaninefinanciering biedt een alternatief. Omdat er weinig waarborgen gevraagd worden en omwille van het achtergesteld karakter, zal de bank de mezzaninelening immers beschouwen als ‘quasi-kapitaal’.

En zo kom je tot het beste van twee werelden: voor jou als ondernemer blijft het een lening - geen verwatering, geen verlies van controle - maar voor de bank telt het als vers kapitaal

footer-tekst.png

Wat helpen wij realiseren

 • Overnames

 • Management buy outs

 • Uitbreidingsinvesteringen

 • Transities in aandeelhouderschap

 • Herkapitalisaties

 • Herfinancieringen

Wie komt in aanmerking

 • Winstgevende bedrijven

 • Goeie track record

 • Voorspelbare cashflows

 • Stevige marktpositie

 • Sterk management

 • NIET: real estate, projectontwikkeling, venture capital, herstructureringen

Kenmerken van onze financiering

 • Vanaf 500.000 euro

 • Achtergesteld aan de bank

 • Lange termijn financiering  (5 tot 8 jaar)

 • Mogelijkheid om vervroegd terug te betalen

 • Opvolging via financiële rapportering

 • Beperkte waarborgen

 • Financiële convenanten

Voordelen van onze financiering

 • Geen deelname in het kapitaal

 • De kost van de financiering is vanaf dag één perfect berekenbaar en de interesten zijn fiscaal aftrekbaar

 • Mogelijk om vervroegd terug te betalen

 • Mogelijkheid  om een deel van de interest uitgesteld te betalen (kapitaliseren bij de hoofdsom)

 • Banken beschouwen mezzanine als quasi-equity

 • Financiële partner met ondernemingsachtergrond

 • Snel, efficiënt en discreet beslissingsproces

 • Geen inmenging in het bestuur van de vennootschap

Testimonials

WILLEMEN - IMAGE.jpg
WILLEMEN - LOGO.png
WILLEMEN - Johan Willemen.jpg

WILLEMEN

Johan Willemen

Als ondernemer zit je op een bepaalde ogenblik in een zeer moeilijke situatie. Enerzijds heb je onderhandeld over een goeie deal voor de overname, anderzijds ga je met de banken een maandenlange onderhandelingsronde aan waarbij de voorwaarden steeds moeilijker dreigen te worden . . .

bottom of page