top of page

Voorbeeld cases

Een mezzaninelening kan een handig ingrediënt zijn in elke financierngsmix. Over de jaren financierden we tal van transacties en groeiverhalen. Enkele voorbeelden:

1. Groeifinanciering

CASUS: een familiale onderneming is sterk groeiende. Elk jaar wordt de vrije cashflow opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf maar om écht in te spelen op de opportuniteiten die zich voordoen, is een grotere investering nodig. Het investeringstraject wordt voorgelegd aan de bank die bereid wordt gevonden om 75% van de benodigde investering op zich te nemen, MITS de overige 25% wordt ingevuld met eigen middelen.

 

OPLOSSING: Mezzaninefinanciering in de vorm van een bullet lening (geen aflossingen gedurende de looptijd):

  • Bullet karakter zorgt voor liquiditeit die nodig is om de groeiplannen te realiseren;

  • Mezzanine wordt door de bank als eigen inbreng aanzien;

  • Familiale aandeelhouders verwateren niet;

  • Geen inmenging in het dagelijkse bestuur van het bedrijf;

2. Management Buy in

CASUS: Als manager grijp je de opportuniteit om een bedrijf over te nemen. De eigen middelen zijn weliswaar beperkt dus ga je op zoek naar een financieel krachtige vennoot die jouw plannen wil ondersteunen. De bank eist een eigen inspanning van manager & investeerder-aandeelhouder die samen voldoende groot is. Maar in die samenwerking wens je wel een deftig percentage in het aandeelhouderschap over te houden.

 

OPLOSSING: Een mezzaninelening wordt door de bank ook beschouwd als ‘eigen inbreng’ 

  • Met een beperkte eigen inbreng kan je toch een behoorlijk aandelenpercentage behouden;

  • de mezzanine komt van een onafhankelijk partij; 

  • Dit brengt ook evenwicht in de onderlinge relatie met de financiële aandeelhouder:

3. Herschikking aandeelhouderschap

CASUS: Een onderneming heeft een operationele aandeelhouder en een “stille” aandeelhouder. Als operationele aandeelhouder heb je een duidelijk beeld wat de koers van het bedrijf moet zijn de komende jaren. Je komt tot een akkoord waarbij de stille aandeelhouder wordt uitgekocht maar hiervoor is financiering nodig. Je wenst volledige controle over het bedrijf dus de ene vennoot inruilen voor een andere is geen optie.

 

OPLOSSING: Via een mezzaninefinanciering kan je werken met een financieringspartij die geen aandelenbelang in ruil vraagt;

  • Mezzaninefinanciering als (gedeeltelijke) financiering voor de uitkoop van de aandeelhouders;

  • De operationele aandeelhouder wordt terug 100% aandeelhouder & kan een eigen koers varen;

Testimonials

WILLEMEN - IMAGE.jpg
WILLEMEN - LOGO.png
WILLEMEN - Johan Willemen.jpg

WILLEMEN

Johan Willemen

Als ondernemer zit je op een bepaalde ogenblik in een zeer moeilijke situatie. Enerzijds heb je onderhandeld over een goeie deal voor de overname, anderzijds ga je met de banken een maandenlange onderhandelingsronde aan waarbij de voorwaarden steeds moeilijker dreigen te worden . . .

bottom of page